Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου

Πίνακας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου:
“ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ”

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πρόεδρος π. Χρήστος Μήτσιος
Αντιπρόεδρος Δημήτριος Αδάμος
Γεν. Γραμματέας Μαρία Γκουτζιαρή
Βοηθός Γραμματέα Χαρίκλεια Αναγνώστου
Ταμίας Μαρία Κουρμπέτη
Μέλος Ελένη Καλογιάννη

Το παρόν Δ.Σ. συστάθηκε στις 27/03/2016.

Μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα τον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης

%d bloggers like this: