22 Φεβρουαρίου 2014 | Προετοιμασία συσσιτίου από μαθητές