Ρούχα και τρόφιμα στο χωριό Κελλίον της Χαλκιδικής.

Ξεκινήσαμε να δίνουμε ρούχα και τρόφιμα και σε άλλες περιοχές που έχουν ανάγκες.
Ο πατέρας Χρήστος Αλεξιάδης παραλαμβάνει συσκευασίες από το σωματείο μας για την ενορία του, στο χωριό Κελλίον της Χαλκιδικής.