360 γεύματα την περασμένη εβδομάδα

210 γεύματα την Κυριακή 6 Απριλίου Μαρτίου 2014 και άλλα 150 την Τρίτη και Τετάρτη 2-3 Απριλίου 2014.