Αναλυτικά στοιχεία ροής συσσιτίου – Μάιος 2014

Για να δείτε τα αναλυτικά στοιχεία ροής συσσιτίου πατήστε εδώ
Συγκεντρωτικά ροής συσσιτίου - Κοινωνία αγάπης και προσφοράς «Γέροντας Παΐσιος»
Συγκεντρωτικά ροής συσσιτίου – Κοινωνία αγάπης και προσφοράς «Γέροντας Παΐσιος»