Δωρεά ψαριών από την εταιρεία “ΒΟΣΠΟΡΟΣ” της ιχθυόσκαλας Μηχανιώνας.

Την Παρασκευή 19/12/2014 η εταιρεία “ΒΟΣΠΟΡΟΣ” που εδράζει στην ιχθυόσκαλα Μηχανιώνας, έκανε δωρεά 500 κιλών διάφορων ψαριών.

Από αυτά, εκατόν πενήντα (150) κιλά δόθηκαν σε οικογένειες στην περιοχή της Περαίας μέσω της εθελοντικής ομάδας “Από Καρδιάς”. Διακόσια είκοσι (220) κιλά στις φυλακές Κασσάνδρας και τα υπόλοιπα διανεμήθηκαν σε συνανθρώπους μας στην ευρύτερη περιοχή του Τριλόφου.

Ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά όσους συμβάλλουν με τις δωρεές τους στο έργο του Σωματείου.


Ακολουθήστε την προσπάθεια μας στα κοινωνικά δίκτυα