Συνεργασία της “Κάριτας Ελλάς” της Καθολικής Εκκλησίας με το Σωματείο μας.

Η Κάριτας Ελλάς είναι αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό σωματείο της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα και ως μη κερδοσκοπική οργάνωση.

To Σωματείο μας συνέβαλε στην προσπάθεια τους συνδράμοντας με τρόφιμα και ρούχα, τα οποία με τη σειρά τους θα μοιράσουν με πολύ αγάπη στις οικογένειες που φροντίζουν. Έτσι λοιπόν αυτή την εβδομάδα ο παπα Χρήστος παρέδωσε τα πακέτα στον εκπρόσωπο της Κάριτας Ελλάς Ρίνο Αντόνιο Πιστόνε, με τις ευχές για την συνέχιση του θεάρεστου έργου τους.


Ακολουθήστε την προσπάθεια μας στα κοινωνικά δίκτυα