Αποστολές αγάπης του Σωματείου στον “Φάρο του Κόσμου”

Από τα Χριστούγεννα μέχρι σήμερα στείλαμε πέντε (5) αποστολές με μεγάλο φορτηγό transit του φίλου μας Ανδρέα Κηπουρού, στον π. Αθηναγόρα στον “Φάρο του Κόσμου”
Τους αγαπάμε και εκτιμάμε ιδιαίτερα το έργο που κάνουν και για αυτό θα έιμαστε πάντα κοντά τους.
Οι αποστολές περιλαμβάνουν κυρίως παιχνίδια και ρούχα για όλες τις ηλικίες. Άλλωστε ο “Φάρος του Κόσμου” είναι πρωτοπόρος στην αλληλεγγύη και πραγματικός φάρος και οδηγός για όλους μας.

Ακολουθήστε την προσπάθεια μας στα κοινωνικά δίκτυα

http://www.facebook.com/gerontaspaisios.gr
http://twitter.com/paisios_gr
http://www.youtube.com/gerontaspaisiosGR
http://plus.google.com/+GerontaspaisiosGr/

Ηλεκτρονική επικοινωνία
[email protected]