ΕΠΕΙΓΟΝ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής για απόρους

Όλοι όσοι έχουν προϋποθέσεις απορίας θα πρέπει επειγόντως να κάνουν εγγραφή-αίτηση για να ενταχθούν στα προγράμματα επισiτιστικής βοήθειας που διοργανώνει το κράτος.

Οι δράσεις αυτές αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστική ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Θα είναι άδικο να μείνετε απ έξω γιατί ο σχεδιασμός για τους φορείς αφορά μακροχρόνια παροχή. Όσοι διαβάσετε αυτό το μήνυμα να ενημερώσετε όσους θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια που θα βρείτε στην συνημμένη επιστολή/πρόσκληση. Ότι βοήθεια εγκριθεί θα έρχεται ατομικά στον καθένα σας.

Διαβάστε τις οδηγίες και ανατρέξτε στα κέντρα εγγραφής κάθε περιοχής άμεσα. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 5 Αυγούστου 2015

Πληροφορίες επισιτιστικού προγράμματος

Ακολουθήστε την προσπάθεια μας στα κοινωνικά δίκτυα

http://www.facebook.com/gerontaspaisios.gr
http://twitter.com/paisios_gr
http://www.youtube.com/gerontaspaisiosGR
http://plus.google.com/+GerontaspaisiosGr/

Ηλεκτρονική επικοινωνία
[email protected]