Κοινωνικό Ιατρείο Τριλόφου

Πρόγραμμα γραμματείας:

Δευτέρα: 10.00 – 12.00  και 18.00 – 20.00

Τετάρτη: 10.00 – 12.00 και  18.00 – 20.00

Σάββατο: 10.00 –  ­ 13.00

Τηλ: 23920 65759 / 6977692179 / 6972084377

Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου και πλατεία Αριστοτέλους γωνία.

20150815_204016

Προϋποθέσεις δικαιούχων:

Οι ιατρικές μας υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν στους δικαιούχους με την επίδειξη Ειδικού Ατομικού Δελτίου Παροχής Υγείας το οποίο έχουμε εκδώσει στα γραφεία μας.

Το δελτίο αυτό παρέχεται σε δημότες ή μόνιμους κατοίκους της γεωγρα­φικής περιοχής του πρώην δήμου Μίκρας και του Ν.Ρυσίου.

Κύρια κριτήρια ένταξης των ενδιαφερομένων στα Κοινωνικά Ιατρεία­
Φαρμακεία είναι η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ανεργία, το εισόδημα και τα προβλήματα υγείας.

Ειδικότερα τα οικονομικά κριτήρια καθορίζονται ως εξής:

● Για μοναχικά άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ετήσιο ποσό των 5.500.

● Για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 1200€ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

●  Άτομα με αναπηρία 67% και άνω προσαύξηση 10% .

●  Άτομα που είναι ασφαλισμένα και τελούν σε ανεργία ή λαμβάνουν επίδομα αναπηρίας από την Πρόνοια ή σύνταξη υπερήλικων ΟΓΑ ή είναι χαμηλό­συνταξιούχοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων θα εξυπηρετούνται μόνο από τα Κοινωνικά Φαρμακεία για την παροχή φαρμάκων.

Εξετάζονται ακόμη οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογενείας του δικαιούχου και οι συνθήκες διαβίωσης του.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

1. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ανασφάλιστος

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

4. Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικ. έτους

5. Υπεύθυνη δήλωση ,ότι δεν είναι ασφαλισμένος

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό Δ.Ε.Η. κλπ.

7. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ

8. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. από Κ.Ε.Π.

9. Μία φωτογραφία που θα επικολλάται στο ατομικό δελτίο

10. Νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα

11. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας

12. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας

13. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εισπράττουν άλλα εισοδήματα.

Ακολουθήστε την προσπάθεια μας στα κοινωνικά δίκτυα

http://www.facebook.com/gerontaspaisios.gr
http://twitter.com/paisios_gr
http://www.youtube.com/gerontaspaisiosGR
http://plus.google.com/+GerontaspaisiosGr/

Ηλεκτρονική επικοινωνία
[email protected]