Στήριξη μας στη “Συντονιστικής Φοιτητικής Ένωσης Βορειοηπειρώτικου Αγώνα”

Το σωματείο μας, στηρίζοντας τη ΣΦΕΒΑ (Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα), προσέφερε βρεφικά ρούχα, παιχνίδια και σχολικά είδη προκειμένου να μεταφερθούν εν συνεχεία στην Πολένα της Κορυτσάς.


Ακολουθήστε την προσπάθεια μας στα κοινωνικά δίκτυα

http://www.facebook.com/gerontaspaisios.gr
http://twitter.com/paisios_gr
http://www.youtube.com/gerontaspaisiosGR
http://plus.google.com/+GerontaspaisiosGr/

Ηλεκτρονική επικοινωνία
[email protected]