Σταθερή στήριξη του Σωματείου από την “Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής Α.Ε”.

Ευχαριστούμε θερμά τον Στράτο Ευγενείου και την Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής Α.Ε για τη μεγάλη τους προσφορά σε αλεύρι κάθε μήνα στο συσσίτιό μας.

Καθετί που προσφέρεται σε είδος είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνει δύναμη στην ψυχή και εργαλεία στα χέρια να συνεχίσουμε το έργο του συσσιτίου και των κοινωνικών παντοπωλείων μας.


Ακολουθήστε την προσπάθεια μας στα κοινωνικά δίκτυα

http://www.facebook.com/gerontaspaisios.gr
http://twitter.com/paisios_gr
http://www.youtube.com/gerontaspaisiosGR
http://plus.google.com/+GerontaspaisiosGr/

Ηλεκτρονική επικοινωνία
[email protected]