Γενική Συνέλευση του Σωματείου στις 14/12/2016.

Σε ένα όμορφο κλίμα πραγματοποιήθηκε η 2η κατά σειρά Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας για το έτος 2016 την Τετάρτη 14/12/2016.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου π. Χρήστος Μήτσιος, παρουσίασε τον προϋπολογισμό για το έτος 2017, αναλύοντας τα σχέδια του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα χρονιά.
Η συνεδρίαση έληξε με την έγκριση του προϋπολογισμού των εγγεγραμμένων μελών του Σωματείου παμψηφεί.


Ακολουθήστε την προσπάθεια μας στα κοινωνικά δίκτυα

http://www.facebook.com/gerontaspaisios.gr
http://twitter.com/paisios_gr
http://www.youtube.com/gerontaspaisiosGR
http://plus.google.com/+GerontaspaisiosGr/

Ηλεκτρονική επικοινωνία
[email protected]