Παράδοση καπάκια στο 2ο Δημ. Σχολείο Τριλόφου για αναπηρικά αμαξίδια.

Την εβδομάδα που μας πέρασε συνεισφέραμε και εμείς στην αξιέπαινη προσπάθεια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τριλόφου παραδίνοντας μία κούτα με εκατοντάδες καπάκια. Τα καπάκια αυτά (νερού, γάλακτος, αναψυκτικού κ.τ.λ.) στέλνονται προς ανακύκλωση προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της αγοράς ή ποσοστού της αγοράς αναπηρικών αμαξιδίων ή άλλων ειδών για άτομα ΑΜΕΑ.

Η προσπάθεια συνεχίζεται. Προτού πετάξετε το μπουκάλι του νερού, του γάλακτος, του αναψυκτικού…κτλ, κρατήστε το καπάκι και φέρτε το είτε απευθείας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου, είτε στο σωματείο μας για να τα παραδώσουμε με τη σειρά μας στο σχολείο.


Ακολουθήστε την προσπάθεια μας στα κοινωνικά δίκτυα

http://www.facebook.com/gerontaspaisios.gr
http://twitter.com/paisios_gr
http://www.youtube.com/gerontaspaisiosGR
http://plus.google.com/+GerontaspaisiosGr/

Ηλεκτρονική επικοινωνία
[email protected]