Ευχαριστούμε το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. για την συμβολή του σε φαρμακευτικό υλικό

Ευχαριστούμε θερμά το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.) για την αποστολή φαρμάκων και αναλώσιμων ιατρείου στο Κοινωνικό μας Φαρμακείο. Με τη προσφορά αυτή θα μπορέσουμε με τη σειρά μας να στηρίξουμε φαρμακευτικά όσους άπορους και ανασφάλιστους συμπολίτες μας έχουν ανάγκη.


Ακολουθήστε την προσπάθεια μας στα κοινωνικά δίκτυα

http://www.facebook.com/gerontaspaisios.gr
http://twitter.com/paisios_gr
http://www.youtube.com/gerontaspaisiosGR
http://plus.google.com/+GerontaspaisiosGr/

Ηλεκτρονική επικοινωνία
[email protected]