Αποστολή αγάπης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Συνεχίζοντας τις αποστολές ειδών ένδυσης και υπόδησης σε άλλους συλλόγους
και φορείς, βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε είδη ρουχισμού
και στους ασθενείς του ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Με μεγάλη διάθεση προσφοράς οι εθελοντές του Σωματείου μας επισκέφτηκαν
τους ασθενείς, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη τους στις ευαισθητες ομάδες.
Το έργο μας συνεχίζεται με την βοήθεια σας.


Ακολουθήστε την προσπάθεια μας στα κοινωνικά δίκτυα

http://www.facebook.com/gerontaspaisios.gr
http://twitter.com/paisios_gr
http://www.youtube.com/gerontaspaisiosGR
http://plus.google.com/+GerontaspaisiosGr/

Ηλεκτρονική επικοινωνία
[email protected]